ENT CENTRUM, s.r.o. - ORL ambulancia a jednodňová chirugia, Nemšová


Našim cieľom je poskytovanie kvalitných diagnostických a liečebných služieb v odbore otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku (ORL alebo ušno-nosovo-krčné). Dlhoročné klinické skúsenosti získané počas pôsobenia na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP Ružomberok pod vedením prednostu MUDr. Mariána Sičáka PHD, nám umožňujú napĺňať tento cieľ. 

Naše neštátne zdravotnícke zariadenie vzniklo v r. 2004 najskôr ako "víkendová" ORL ambulancia. Na zvýšený dopyt po našich službách sme zareagovali predĺžením ordinačných hodín a rozšírením personálu. Od marca 2011 na našej ambulancii pracuje MUDr. Adrian Žalman.

Kvalitné, moderné technické vybavenie ambulancie je základným predpokladom vykonávania odbornej praxe. Intenzívne pracujeme na rekonštrukcii a modernizácii priestorov ambulancie.

Logickým krokom bola realizácia jednodňovej chirurgie v odbore ORL. Od r.2009 operácie našich pacientov robíme v priestoroch bývalého ORL oddelenia NsP Považská Bystrica.

Ponúkame služby jednak pacientom ale aj kolegom, ORL lekárom v regióne, s diagnostikou ušných - nosových - krčných chorôb, s indikáciou na operačnú alebo inú liečbu. Plníme funkciu konziliárnej ambulancie pracoviska jednodňovej chirurgie.

Náš tím

 
Naďalej úzko spolupracujeme s materským klinickým ORL pracoviskom v Ružomberku. V prípade diagnostického problému alebo potreby náročnej chirurgickej liečby nachádzame podporu na Klinike ORL, prípadne aj na iných odborných pracoviskách Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. 

Ordinačné hodiny: Pondelok 8,00 - 17,00 hod.
  Utorok 8,00 - 17,00 hod.
  Streda 8,00 - 15,30 hod.
  Štvrtok       
6,30 - 13,00 hod.
  Piatok
6,30 - 13,00 hod.