ENT CENTRUM s.r.o.

Lekári

MUDr. Peter Rác

1988
ukončenie štúdia a promócia na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovy a Vojenskom výskumnom a doškolovacom ústave Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové

1988 – 1990
postgraduálne školenie lekárov vo Vojenskej nemocnici SNP Ružomberok

1990
útvarový lekár Trenčín

1991
atestácia – všeobecné lekárstvo I. stupeň

1991 – 2009
pôsobenie na ORL oddelení, neskôr klinike ÚVN SNP Ružomberok vo funkcii zástupca prednostu – primár

1993
atestácia ORL I.stupeň,1997 atestácia ORL II. stupeň

1995
začiatok spolupráce s MUDr. Mariánom Sičákom PHD, prednostom Kliniky ORL ÚVN SNP Ružomberok,

1993, 1995, 1997
stáže na ORL klinikách – Bratislava, Olomouc, Praha

1997 – 2011
spoluorganizátor odborných vzdelávacích kurzov endonazálnej a estetickej chirurgie nosa ,chirurgie stredného ucha, odborných seminárov, kongresov

2001
stáž v súkromnom ORL centre – Kalifornia, USA

2004
zriadenie súkromnej ORL ambulancie -Nemšová (ENT CENTRUM s.r.o.)

2006 – 2008
poverený vedením ORL kliniky pri dočasnej neprítomnosti prednostu

2009
realizácia jednodňovej chirurgie v odbore otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku pri ORL odd. NsP Považská Bystrica

september 2011
vedúci lekár pracoviska jednodňovej chirurgie NsP Považská Bystrica

15. október 2014
Vymenovanie do funkcie krajského odborníka pre odbor otorinolaryngológia v Trenčianskom samosprávnom kraji Ministerstvom zdravotníctva SR

jún 2015
Advanced FESS Course, Jacksonville, FL USA
Pokročilý kurz pre FESS uskutočnený v USA v Jacksonville

MUDr.Adrian Žalman